به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا، دانشمندان دانشگاه گلاسکوی اسکاتلند با بررسی پاهای گونه‌ای از قورباغه درختی دریافتند که انگشتان پای این گونه برای چسبیدن به سطوح ناهموار درخت، خاصیت چسبندگی دارد اما پاهای قورباغه هیچ وقت کثیف نیست.

بر اساس گزارش فیزورگ، بررسی‌های دانشمندان نشان می‌دهد که همان عواملی که باعث می‌شود انگشتان قورباغه‌ها از لغزش آن‌ها روی سطوح ناهموار جلوگیری کند، آلودگی‌های روی پاهایشان را هم از بین می‌برد.

گونه قورباغه‌های سفید درختی برای ایجاد اصطکاک روی سطوح لیز از پاهای خود، ماده لزج تراوش می‌کنند. برای آزمایش چگونگی عملکرد پاهای این گونه، دانشمندان قورباغه‌ها را روی سطوح گرد و چرخان قرار دادند، با خاک آلود کردن این سطوح دانشمندان متوجه شدند که آن‌ها بعد از برداشتن چند گام مجددا خاصیت چسبندگی پاهای خود را به دست می‌آورند.

پاهای قورباغه سفید درختی دارای طراحی 6 وجهی است که قسمتی از آن برای چسبندگی به سطوح لغزنده استفاده می‌شود و بخشی از آن همان لحظه با ترشح ماده لزج آلودگی‌هایی که به پای قورباغه می‌چسبند را از بین می‌برد.

دانشمندان قصد دارند با الهام از این ویژگی، روش تمیزکردن سطوح چسبنده پلاستیکی در لوازم پزشکی استفاده کنند.