به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا، سوسمارهای آبی زبان در سراسر کشور استرالیا دیده می‌شوند.

اما این گونه خاص تصویر سوسمار آبی زبان شرقی را نشان می‌دهد که در مناطق شرقی استرالیا زندگی می‌کند. «زبان آبی» نام رایج این موجودات در استرالیا است.

بر اساس گزارش نشنال جئوگرافی، این سوسمارها از زبان آبی خود به عنوان هشدار برای دشمنان استفاده می‌کنند. در ماه‌های گرم سال، این سوسمارها در مزارع به وفور یافت می‌شوند.