محمدرضا میری رییس دانشگاه بیرجند در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس دانشگاه برنا، گفت: امسال با توجه به ‌نگاه مثبت دولت عدالت محوربه دانشگاه بیرجند، دانشجویان مشکلات صنفی نداشته و دانشجویان خوابگاهی هم از نظر اسکان با مشکلی مواجه نبودند.

وی با اشاره به کاهش ظرفیت در خوابگاه‌های دانشگاه بیرجند افزود: امسال با سرمایه‌گذاری که صورت گرفت یک هزار و 300 ظرفیت خوابگاهی خودگردان به وجود آمد.

رییس دانشگاه بیرجند تصریح کرد: همچنین احداث یک خوابگاه از محل سفرهای استانی تامین شد که در اختیار دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار گرفته و ظرفیت خوابگاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به حد نرمال خود رسید.