مهدی نژاد نوری معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس دانش و فناوری برنا اعلام کرد: اکنون 150 پروژه دستگاه‌های اجرایی توسط دانشجویان دکتری در حال انجام است که این پروژه‌ها علاوه بر پژوهانه، اعتباری معادل پژوهانه از دستگاه اجرایی که پروژه آن در حال انجام است دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه تاکید وزارت علوم انجام پروژه‌های نیاز محور است، تصریح کرد: برخی از دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده‌اند که اگر پروژه‌هایی که از طرف دستگاه اجرایی ارایه می‌شود انجام گیرد، معادل پژوهانه برای انجام آن اعتبار اختصاص می‎دهند.

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: پژوهانه به دانشجویان خارجی تعلق نمی‌گیرد و فقط برای دانشجویان ایرانی تعریف شده است. همچنین دانشجویانی هم که بورسیه دستگاه اجرایی هستند نمی‌توانند از پژوهانه استفاده کنند. مابقی دانشجویان در صورت ارایه پروژه نیاز محور می‌توانند از پژوهانه استفاده کنند.