خیرالدین رییس دانشگاه سمنان در گفت‌و‌گو با خبرنگار سرویس دانش و فناوری برنا گفت: امسال در 22 رشته گرایش 75 دانشجوی دکتری پذیرش می‌کنیم و از طریق طرح استعداد درخشان هم 22 دانشجوی دکتری پذیرش خواهیم کرد.

وی ادامه داد: همچنین رایزنی‌هایی صورت گرفته که از طریق پژوهش محور هم دانشجوی دکتری پذیرش شود که این مساله منوط به این است که تسهیلات و بودجه در اختیار دانشگاه قرار گیرد که در صورت فراهم شدن تسهیلات دانشگاه براساس سیاست وزارت علوم عمل ‌کند.

رییس دانشگاه سمنان با بیان اینکه درصورت کامل شدن تجهیزات، دانشگاه سمنان آمادگی دارد تا سیاست وزارت علوم را درباره افزایش دانشجویان دکتری اجرایی کند، تصریح کرد: اکنون درحال پی گیری برای تامین تسهیلات هستیم.