به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا، متخصصان اعصاب در دانشگاه بریستول دریافتند مغز انسان با استفاده از چند سرنخ کوچک در مورد مکان ملاقات می‌تواند قیافه افراد را به راحتی تشخیص دهد. اما این امر در مورد یادآوری نام افراد صحت ندارد.

بر اساس گزارش زی نیوز، نتایج مطالعات دانشمندان نشان می‌دهد زمانی که مغز انسان بخواهد قیافه فردی را به یاد آورد که در مکان یا زمان خاصی ملاقات کرده، چندین منطقه از مغز بایستی با یکدیگر به طور همزمان کار کنند.

در واقع دانشمندان موفق به کشف یک جریان مهم مغزی شدند. آن‌ها در حال مطالعه روی چگونگی پردازش اطلاعات توسط مغز هستند. این امر به چگونگی درک عملکرد سیستم «کتابخانه‌ داخلی مغز» کمک می‌کند.

برای یادآوری قیافه‌ها، باید هیپوکاموس و یا قشر پری‌نتال و قشر جلوی مغزی میانی همگی به طور همزمان با یکدیگر کار کنند. این اطلاعات در دریافت بهتر عملکرد مغز و کمک به افراد با اختلالات ذهنی مانند آلزایمر بسیار موثر است.