سعید قدیمی مدیركل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزشی وزارت علوم در گفت و گو با خبرنگار سرویس دانش و فناوری برنا گفت: براساس طرح آمایش آموزش عالی دانشگاه‌های کشور موظفند ماموریت‌های خود را براساس اسناد بالادستی و برنامه پنجم توسعه که در کمیته راهبردی تشکیل می‌دهند تنظیم کنند.

وی ادامه داد: براساس تعریفی که از ماموریت دانشگاه انجام می‌شود گسترش یک رشته ممکن است در اولویت قرار گرفته و یک رشته با اینکه فعال هم باشد اولویت نداشته باشد.

مدیركل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزشی وزارت علوم تصریح کرد: براساس تکالیفی که وزارت علوم به دانشگاه‌ها ارایه می‌دهد حذف و یا گسترش یک رشته برعهده دانشگاه است و از گذشته هم این گونه بوده است.