به گزارش سرویس دانشگاه برنا، در مراسم توجیهی برگزیدگان نهایی شانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشكی رازی كه با حضور محمدرضا حسنی دبیر هیات اجرایی و برگزیدگان شانزدهمین دوره جشنواره تحقیقاتی علوم پزشكی رازی صبح دوشنبه6 دی 1389 در سالن اجلاس پردیس پورسینا برگزار شد، قانعی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در سخنانی ضمن بیان روند رو به رشد مشاركت محققان و مراكز تحقیقاتی در این جشنواره گفت: تعداد شركت كنندگان دوره شانزدهم جشنواره تحقیقاتی علوم پزشكی رازی 660 نفر بوده و از این تعداد 44 نفر برگزیده شده‌اند.

وی ادامه داد: از تعداد كل برگزیدگان، 28 نفر در بخش محققان، 7 نفر در بخش محققان جوان، 8 نفر در بخش محققان دانشجو، 1 مورد در بخش سازمان غیردولتی و همچنین 1 نفر به عنوان برگزیده افتخاری انتخاب شدند.

قانعی ضمن معرفی برگزیده افتخاری این دوره از جشنواره ادامه داد: شهید دكتر مجید شهریاری به جهت خدمات ارزنده در انجام تحقیقات و پژوهش‌های مربوط به كاربرد پرتوهای رادیواكتیو در تشخیص و درمان (پزشكی هسته‌ای) به عنوان برگزیده افتخاری شانزدهمین دوره جشنواره رازی انتخاب شد. 

وی به تشریح آمار برگزیدگان دوره‌های اخیر جشنواره گفت: از میان برگزیدگان بخش دانشجویی جشنواره رازی در دوره‌های اخیر 16 نفر در خارج از كشور حضور دارند و از میان 112 برگزیده جوان و دانشجو، 11 نفر استادیار بوده‌اند و از میان برگزیدگان رازی در پانزده دوره 76 استاد، 93 دانشیار، 85 استادیار، 24 مربی، 32 محقق جوان و 80 دانشجو حضور داشتند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به جذب اكثریت برگزیدگان بخش محققان دوره‌های پیشین جشنواره در داخل كشور گفت: حدود 98 درصد برگزیدگان دوره‌های پیشین این جشنواره، در داخل كشور فعالیت دارند كه از این تعداد حدود 70 درصد به عنوان اعضا‌ هیات علمی دانشگاه‌ها و حدود 30 درصد با دارا بودن سمت‌های برتر پژوهشی و اجرایی در انجام فعالیت‌های علمی مشاركت دارند.

قانعی با تاكید بر اهمیت به كارگیری محققان در سمت‌های برتر اجرایی و مدیریتی گفت: به كارگیری محققان در سمت‌های اجرایی منجر به گسترش فضای علمی برای سایرین شده و بدین وسیله امر تحقیق و پژوهش به طرزی صحیح هدایت می‌شود.    

وی با اشاره به ارتقا اعضای هیأت علمی استادیار، دانشیار، محققان جوان و دانشجوی برگزیده 15 دوره گذشته گفت: 105 مورد ارتقا وجود داشته كه نشانه تداوم فعالیت‌های پژوهشی نامبردگان است. 

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در بخشی دیگر از سخنان خود ضمن مروری كوتاه بر روند تكاملی و تغییرات ایجاد شده در جشنواره رازی از ابتدای برگزاری اولین دوره تاكنون گفت: در سال 1384مطابق با مصوبه هیأت وزیران، برگزیدگان جشنواره تحقیقاتی علوم پزشكی رازی همانند برگزیدگان جشنواره خوارزمی به عنوان نخبگان محسوب و به بنیاد ملی نخبگان معرفی می‌شوند.

قانعی ادامه داد: از دوره سیزدهم بخش پایان نامه‌های دانشجویی فاقد مقاله حذف شد و در این سال برای اولین بار جشنواره ابعاد بین‌المللی یافت و در گام نخست از محققان كشورهای عضو آیسسكو برای شركت در جشنواره دعوت به عمل آمد. 

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به تغییرات انجام شده در دوره‌های چهاردهم و پانزدهم جشنواره گفت: در دوره چهاردهم با ادغام گروه‌های علوم بهداشتی- مدیریت با تغذیه و پیراپزشكی با علوم توانبخشی، گروه‌های 12 گانه به 10 گروه تخصصی كاهش یافته و در دوره پانزدهم، بخش پژوهش برتر به گروه‌های 10 گانه اضافه شد.

وی ادامه داد: امسال علاوه بر 44 برگزیده اول تا سوم در گروه‌های مختلف، به صورت ویژه از نفرات چهارم تا ششم در بخش محققان و نفرات دوم در بخش محققان جوان به صورت ارایه كمك‌ هزینه‌های تحقیقاتی حمایت می‌شود. 

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اظهار داشت: برای این گروه، كمك هزینه‌هایی در نظر گرفته شده كه از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به دانشگاه‌های مربوطه داده می‌شود تا بتوانند كارهای پژوهشی و تحقیقاتی خود را ادامه دهند و در دوره‌های بعدی، موفقیت‌های بیشتری كسب كنند. 

وی ادامه داد: افراد برگزیده در جشنواره رازی به بنیاد ملی نخبگان معرفی می‌شوند و در آن‌جا از حمایت‌های مالی این بنیاد برخوردار می‌شوند و علاوه بر آن جوایز نقدی هم از سوی وزارت بهداشت برای آنان درنظر گرفته شده است. 

قانعی در پایان با اشاره به این كه دانشگاه علوم پزشكی تهران در پژوهش رتبه اول را دارد، افزود: همانطور كه دانشگاه علوم پزشكی تهران در پژوهش اول است، بیشترین میزان برگزیدگان جشنواره رازی نیز از این دانشگاه هستند و این امر نشان دهنده تطابق این 2 رتبه‌بندی بوده و بیانگر این نكته است كه در حال حاضر در دانشگاه‌هایی كه فعالیت‌های پژوهشی بیشتری انجام می‌شود، موفقیت پژوهشگران هم بارزتر است.