مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس دانش و فناوری برنا درباره بازنشستگی پیش از موعد اساتید گفت: ما مشکلی در بازنشستگی پیش از موعد اساتید نداریم و تاکنون بازنشستگی اساتید براساس قوانین بوده و بازنشستگی پیش ازموعد نداشتیم.

وزیربهداشت افزود: در موارد بازنشستگی پیش از موعد، براساس درخواست خود استادان صورت گرفته است و در صورتی که استادان از لحاظ علمی در مدارج خیلی بالایی باشند، می‌توانند با دانشگاه همکاری داشته باشند.