محمد سعید جبل عاملی رییس دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس دانشگاه برنا، درباره حماسه 9دی گفت: حماسه 9دی در واقع، جریان نفاق را آشکار کرد.

وی ادامه داد: در زمان صدر اسلام نفاقی که به‌ وجود آمد خواص خیانت کردند و عوام هم از آنان پیروی کردند اما در حماسه 9دی خواص همچنان به خیانت خود ادامه دادند، اما عوام پیروی کورکورانه انجام ندادند.

رییس دانشگاه علم و صنعت گفت: مردم در حماسه 9دی امت شدند و از امامشان پیروی کردند. بصیرت به خرج دادند و جریان نفاق را از صحنه کنار زدند.

وی افزود: دانشگاه‌ها هم با بصیرت خود هم قبل از جریان نفاق و هم بعد از آن، همراه انقلاب و نظام نشان دادند در حرکت های علمی و تحقیقاتی همچنان پشتیبان نظام بوده و به دنبال اقتدار نظام علمی کشور هستند.

جبل عاملی تاکید کرد: دانشگاه‌های ما امروز با نشاط‌تر از هر زمان دیگری هستند.