به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا، به گفته دانشمندان حدود هشت میلیون و هفتصد هزار گونه گیاهی و جانوری روی کره زمین وجود دارد. گرچه این آمار هنوز یک تخمین است اما دقیق‌ترین بررسی در مورد گونه‌های گیاهی و جانوری موجود در خشکی و دریاست.

بر اساس گزارش گاردین، حشراتی که روی خشکی زندگی می‌کنند، حدود سه چهارم این رقم را تشکیل می‌دهند. موجودات دریایی نیز حدود یک سوم مجموع موجودات را شامل می‌شوند. به عقیده دانشمندان، 86 درصد گونه‌های زمینی و 91 درصد گونه‌های دریایی هنوز کشف، توصیف و طبقه‌بندی نشده‌اند.

پنج محقق از دانشگاه دالهوسی اطلاعات طبقه بندی شده از حدود یک میلیون و دویست هزار گونه شناخته شده را جمع آوری کرده و آن‌ها را به پنج طبقه تقسیم بندی کردند. این

محققان پیش بینی کردند که حدود 7 میلیون و 77 هزار گونه حیوانی، 298 هزار گونه گیاهی، 611 هزار قارچ، 36 هزار و چهارصد تک یاخته و 27 هزار و پانصد کرومیست‌ (که شامل جلبک و کپک‌های آبی مختلف می‌شود) وجود دارد.