به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا، با وجود این‌که صدای دلفین‌ها همانند صدای سوت به گوش می‌رسد، نتایج مطالعات دانشمندان نشان می‌دهد این صداها توسط ارتعاشات بافت‌های مشابه تارهای صوتی انسان‌ تولید می‌شود.

درک این امر که دلفین‌ها مشابه انسان‌ها حرف می‌زنند، یک مشکل اصلی در مورد آن‌ها را حل کرده است. هنگامی که انسان‌ها سوت می‌زنند، آهنگ آن از طریق شدت فرکانس حفره‌های هوایی مشخص می‌شود.

بر اساس گزارش دیسکاوری، وقتی که دلفین‌ها درون آب شیرجه می‌زنند، حفره‌های هوایی به علت فشار محیط فشرده شده و هر چقدر که در عمق آب پیش می‌روند، صدایشان بیشتر شبیه سوت می‌شود.