به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا، دومین همایش خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا، روزهای 28 و 29 دی ماه در هتل المپیک برگزار می شود.

دکتر داود زارعیان رئیس کمیته اجرایی دومین همایش خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا با بیان این خبر گفت: هدف از برگزاری این همایش، معرفی ظرفیت های دفاتر روستایی، تبیین خدمات قابل عرضه در این دفاتر و ارائه مدل عملیاتی پیشخوان خدمت، ارائه تجارب موفق داخلی و بین المللی و فرهنگ سازی و اشاعه کاربرد فناوری اطلاعات در روستا است.

او افزود: در این همایش، 20 مقاله علمی و 3 میزگرد تخصصی با عنوان، برنامه ریزی راهبردی و تجارب جهانی، پیشخوان دولت و توسعه کاربردها و تجارت الکترونیکی و کسب و کار در روستا ارائه می شود.

رئیس کمیته اجرایی دومین همایش خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا، همچنین از حضور و سخنرانی مسئولان عالی رتبه کشوری، وزاء و نمایندگان مجلس در این همایش اشاره کرد و گفت: امیدواریم این همایش بتواند موجب توسعه کاربرد ارتباطات و فناوری اطلاعات در روستاها باشد.

او در ادامه گفت: در حاشیه این همایش، نمایشگاهی از شرکت های مرتبط با خدمات دفاتر ICT روستایی نیز برپا می شود که با توجه به دعوت از مسئولان دستگاه های اجرایی و استانی کشور، انتظار می رود این نمایشگاه جانبی بتواند محل مناسبی برای عرضه خدمات و تعامل شرکت ها باشد.
 
دکتر شاه حسینی، دبیر کمیته علمی دومین همایش خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا، نیز در این رابطه می گوید: مقالات ارسال شده به دبیرخانه علمی همایش از نظر ارتباط به زمینه های علمی و اهداف همایش از یک سو و از سوی دیگر، از نظر اصالت، رسا بودن و کیفیت علمی بررسی شدند.

وی همچنین به دعوت از اعضای هیات علمی 9 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی و انجمن علمی برای همکاری در کمیته علمی دومین همایش خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا، اشاره کرد و گفت: با برگزاری جلسات مستمر کمیته علمی برای برگزاری هر چه بهتر همایش و تدوین زمینه های علمی مورد نیاز برای اجرای این همایش، امید است نتایج آن، در طول سال منجر به انجام تحقیقات و پژوهش های علمی در زمینه های منتخب شود.

دبیر کمیته دومین همایش خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا، مهمترین رویکرد این همایش را ارزیابی وضعیت موجود از لحاظ ارائه خدمات و برنامه ریزی برای ایجاد گردش مالی موثر و توسعه خدمات کاربردی عنوان کرد.