به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا، شهین قهرمان ایزدی معاون دانشجویی دانشگاه الزهرا (س) در خصوص افزایش نرخ غذای دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، گفت: اگر هر سال نرخ غذای دانشجویی 20 درصد افزایش می‌یافت، بهتر بود اما با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه در بازار، افزایش نرخ غذای دانشجویان توسط صندوق رفاه دانشجویان بسیار کم است. 

وی با بیان اینکه افزایش نرخ غذای دانشجویی در وهله اول به نفع خود دانشجویان است اظهارداشت: با توجه به گرانی مواد اولیه، افزایش قیمت‌ها زودتر از این باید انجام می‌شد زیرا این افزایش قیمت به نفع دانشجویان بوده و موجب افزایش کیفیت غذا خواهد شد. 

معاون دانشجویی دانشگاه الزهرا (س) با ابراز امیدواری از اینکه افزایش قیمت غذا بر کیفیت غذای دانشجویی نیز تاثیر گذارد، عنوان کرد: شناور بودن این نرخ‌ها نیز امری سنجیده و لازم است و بایستی پیش از این هم اجرا می‌شد.

وی با اشاره به عملکرد دانشگاه الزهرا (س) در رابطه با واگذاری امور خدماتی و رفاهی به بخش خصوصی، اظهار کرد: به دلیل نارضایتی حداکثری دانشجویان از غذای نوبت شب به دنبال آن هستیم که این وعده غذایی را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

معاون دانشجویی دانشگاه الزهرا (س) با بیان اینکه معتقد واگذاری خوابگاه‌های دخترانه به بخش خصوصی نیستیم، گفت: در خوابگاه‌های خودگردان افرادی هستند که ورود و خروج دانشجویان را آن‌طور که باید کنترل نمی‌کنند در حالی‌که به عنوان مثال در خوابگاه‌های دانشگاه الزهرا افرادی در نوبت‌های روز و شب حضور دارند.

وی ادامه داد: این افراد علاوه بر نقش مشاور برای دانشجویان، همچون مادرانی در کنار آنان و درگیر مسایل و مشکلات دانشجویان هستند و حتی برخی از دانشجویان دلتنگی‌های دوری از خانواده خود را با آن‌ها پر می‌کنند.

ایزدی با بیان اینکه کنترل دقیق و درست در خوابگاه‌های خودگردان امکان پذیر نیست، افزود: عملاً این خوابگاه‌ها مسایل انضباطی را به درستی پیگیر نیستند و به همین دلیل مخالف واگذاری خوابگاه‌های دختران به بخش خصوصی هستم.

معاون دانشجویی دانشگاه الزهرا (س) افزود: اگر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌های دانشجویی همچون طرح کشوری صورت گیرد، قطعاً خوب و موفق خواهد بود.