به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا، دانشمندان فضایی دانشگاه «نیو همپشایر» در آمریکا بالنی را به همراه یک تن بار تا ارتفاع 39 کیلومتری به فضا می‌فرستند.

به گزارش فیزورگ، این بالن ماموریت دارد اشعه‌های گامای ساطع شده از «کراب پولسار» (Crab Pulsar) را اندازه‌گیری کند.

«کراب پولسار» بقایای انفجار ابرنواختری است که 6 هزار و 500 سال نوری از زمین فاصله دارد.

به گفته دانشمندان، موفقیت این ماموریت به شرایط آب و هوایی و جریان باد بستگی دارد.
 
اشعه‌های گامای ساطع شده از «کراب پولسار» از فعل و انفعالات پرتوهای بسیار پرشتاب ذرات کوچک‎تر از اتم ناشی می‌شوند.
 
ذرات کوچک‌‎تر از اتم به نوبه خود از آزاد شدن ذرات پر انرژی که در حین انفجار با سرعت نور به طرف بیرون حرکت می‌کنند، به وجود می‌آیند.

گفته می‌شود این سفر فضایی 40 ساعت به طول می‌انجامد.