به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا، محققان با کشف یکی از قدیمی ترین دایناسورها می گویند این گونه کشف شده یک موجود دو پای کوچک بوده که تنها 4 تا 6 کیلوگرم وزن داشته است. قد این گونه که ایودرومائوس نام دارد نزدیک به 120 سانتی متر بوده است.

استخوان های این دایناسور که به احتمال دانشمندان از اجداد تی رکس (تیراناسور رکس) است در کاوش های شمال غربی آرژانتین در دامنه کوه های آند در سال 1996 یافته شده بود. اما تا به امروز دانشمندان موفق به بازسازی این استخوان ها نشده بودند.

محققان ادعا می کنند که حاصل این بازسازی بسیار دشوار چندین ساله، یکی از دایناسورهایی است که تاکنون کشف شده است  و می تواند نمونه ای از نماینده تروپادها باشد. تروپادها در نهایت منجر به پیدایش تی رکس ها شدند. پروفسور پل سرنو از دانشگاه شیکاگو محقق اصلی در این کشف گفت : این موجود خیلی به جد اصلی دایناسورها نزدیک است. این حیوانی دو پا است و به نسبت کوچک، تیز پا و دارای پنجه های خیلی قوی بوده است.

این موجود درنده بوده و با توجه به دندان های قوس دار آن حدس می زنیم که فقط گوشتخوار بوده و از بسیاری از جهات خیلی شبیه اولین موجو نوع تروپاد که در نهایت به انواع عظیمی مثل تی رکس تبدیل شد، شبیه بوده است.