به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا، حسین نادری‌منش در دیدار با جمعی از رؤسای دانشگاه‌های کشور از آغاز توطئه‌هایی در جهت داوری نکردن یا عدم انتشار مقالات خیلی معتبر ایرانی خبر داد و این اقدام را در راستای سناریوی هدفمند دشمن برای آسیب زدن به نظام علمی ارزیابی کرد.

وی افزود: توانمندی علمی کشور به حدی رسیده که دشمنان را به هراس انداخته است و آنان با اقداماتی نظیر ترور دانشمندان ایرانی و تحریم‌های علمی سعی دارند به این توانمندی آسیب وارد کنند که البته تاکنون شکست خورده و در آینده نیز ناکام خواهند ماند زیرا توانایی‌های ما متکی به دانش بومی است.

معاون آموزشی وزارت علوم یادآور شد: همانطور که رهبر فرزانه انقلاب تأکید فرموده‌اند: «اقتدار و توانمندی امروز کشور ما توانمندی علمی است و اقتدار علمی ما موجب اقتدار ملی شده است و دشمن نیز به همین جهت است که در سال‌های اخیر با مشاهده این توانمندی علمی سعی در آسیب زدن به دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور ما دارد.»

وی اظهار داشت: تحریم‌های استکبار جهانی موجب این شده که ما در بخش‌های مختلف دست به نوآوری و ابتکار در جهت رفع نیازهای جامعه بزنیم و دشمن امروز به ناکارآمدی این توطئه خود واقف است.

معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به برخی محدویت‌های نمایه علمی الزیور برای دانشگاه شهید بهشتی به بهانه همکاری با بخش دفاعی کشور و با استناد به قطعنامه خردادماه اتحادیه اروپا گفت: تمام دانشگاه‌های ما با بخش دفاعی کشور همکاری می‌کنند و این حق مسلم ماست که دانشگاه‌های ما در راستای نیازهای بخش‌های مختلف جامعه از جمله بخش دفاعی فعالیت کنند و این امری مرسوم در دنیاست.

وی تأکید کرد: اقدامات دشمن دقیقاً در دانشگاهی صورت می‌گیرد که دانشمندان این دانشگاه به دست ایادی استکبار ترور می‌شوند که این امر نشان دهنده هماهنگی و هم راستا بودن دو خط ترور و تحریم علمی است.

نادری‌منش افزود: رشد مقالات علمی ایران در نشریات علمی دنیا موجب این شد که ما به رشد 11 برابری تولید علمی دست یابیم و از این رو اخیراً توطئه‌هایی درجهت داوری نکردن یا عدم انتشار مقالات خیلی معتبر ایرانی شروع شده که این هم در همان سناریوی هدفمند دشمن برای آسیب زدن به نظام علمی قابل ارزیابی است.

وی با بیان اینکه در رتبه‌بندی‌های علمی دنیا، کشورهای مختلف معیارهای منطبق با توانمندی‌ها و منافع خود را لحاظ می‌کنند، گفت: به طور مثال برای کشوری مانند استرالیا که اکثریت دانشجویان آن مهاجر و غیر بومی است رتبه بندی براساس تعداد دانشجویان خارجی کاملاً به نفع است در صورتی که برای کشور ما که حدود یک میلیون متقاضی ورود به دانشگاه‌ها در داخل کشور داریم این معیار منطقی نیست بنابراین ما باید به جای توجه به رتبه بندی و اعتبار سنجی دیگران، اعتبار سنجی بر اساس معیارهای منطقی و علمی خودمان را ایجاد کنیم.

وی تأکید کرد: دشمن وارد فاز جنگ با نظام علمی ما شده که این مساله ایجاب می‌کند دانشگاه‌ها و بخش‌های علمی ما هدفمند و هماهنگ عمل کنند.

محمد مهدی‌ن‍‍ژاد نوری، معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم نیز در این نشست گفت: مهم‌ترین مساله در برخورد با مسایلی از نوع مشکلی که برای دانشگاه شهید بهشتی پیش آمده این است که حفظ عزت ملی، اولویت اصلی ما باشد.

وی تأکید کرد: ممکن است با برخی اقدامات بتوان مشکل ایجاد شده را به راحتی حل کرد ولی اقدامی مدنظر ماست که توام با حفظ عزت ملی ما باشد همچنین حفظ وحدت و همدلی محور اصلی دیگر اقدامات کشور ما در قبال توطئه‌های دشمنان است.

معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم گفت: در مقابل محدویت ایجاد شده توسط نمایه الزیور برای دانشگاه شهید بهشتی می‌توان اقدامات مختلفی را انجام داد که بررسی نامه این شرکت و تذکر به برداشت ناصحیح و وادار کردن آن به اصلاح رویه ناصحیح خود، شکایت حقوقی به مجامع بین المللی و درخواست خسارت، تقویت نمایه پایگاه استنادی جهان اسلام، اعطای امتیاز به مجلات علمی همتراز با مجلات نمایه الزیور برای ارتقای اعضای هیات علمی و دسترسی به پایگاه‌های علمی از راه‌های مختلف از جمله این اقدامات است.

وی گفت: دشمنان کشور ما اقدامات علیه ما را بین خود تقسیم می‌کنند و هر کدام در حوزه‌ای علیه ما می‌جنگند که تحریم علمی نیز یکی از حوزه‌هاست و همه ملت و دانشگاهیان ما بدانند دسترسی آزاد به علم که از طرف غرب مطرح می‌شود شعاری بیش نیست.

مهدی ن‍‍ژاد افزود: همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب فرموده‌اند: «امروزه دانشگاه‌های ما آماج حملات دشمن هستند» و این نشان دهنده این است که کشور ما توسعه مبتنی بر دانش را نه به شکل شعاری بلکه به صورت کاملاً جدی دنبال می‌کند که این امر عصبانیت دشمن را در پی داشته است.

معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم اظهار داشت: اقدامات دشمن علیه دانشگاه شهید بهشتی اولین و تنها اقدام آن‌ها نخواهد بود پس دانشگاه‌های ما در کنار یکدیگر برای رفع توطئه دشمن با همدیگر همکاری کرده و اقدامات دشمنان را ناکام می‌گذارند.