به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا، به گفته محققان علاوه بر پلوتون اجسام دیگر در مناطق سرد و منجمد منظومه شمسی می‌توانند اقیانوس‌های زیرسطحی داشته باشند که این امر شرایط زندگی را فراهم‌ می‌کند.

به عقیده محققان وجود اقیانوس به 2 مورد بستگی دارد؛ یکی میزان رادیواکتیو پتاسیم در هسته صخره‌ای پلوتون و دیگری میزان چسبندگی یخی که آن را پوشانیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هسته صخره‌ای حدود 40 درصد از حجم این سیاره کوتوله را در بر می‌گیرد.

بر اساس گزارش زی نیوز، در صورتی که غلظت پتاسیم هسته حدود 75 در یک میلیارد باشد، تجزیه آن می‌تواند گرمای کافی برای ذوب قسمتی از یخ بالایی که مخلوطی از نیتروژن و آب است، تولید کند. دانشمندان تخمین می‌زنند که این مقدار پتاسیم و شاید بیشتر در پلوتون وجود داشته باشد.