به گزارش سرویس دانشگاه برنا زبان انگلیسی پیشرفته جمعه، 8 بهمن منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد و کارت ورود به جلسه و برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز سه‌شنبه، 5 بهمن بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org قرار می‌گیرد تا داوطلبان شرکت کننده در آزمون بتوانند با وارد کردن اطلاعات شامل شماره پرونده و کد رهگیری و یا نام و نام خانوادگی، سال تولد و شماره کارت ملی خود نسبت به پرینت آن اقدام کنند.

هر داوطلب برای شرکت در جلسه آزمون باید پرینت کارت ورود به جلسه آزمون و اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس‌دار خود را ارایه کند.