به گزارش سرویس دانشگاه برنا، مهلت ثبت‌نام دوره دکتری تخصصی در رشته فلسفه علم و فناوری و رشته تاریخ علم دوره اسلامی در 2 بهمن 89 پایان می‌یابد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با برگزاری این آزمون برای سال تحصیلی 90 – 89 دانشجو می‌پذیرد.

پذیرش دانشجو در 2 مرحله آزمون کتبی و مصاحبه علمی انجام می‌شود که آزمون کتبی به صورت تشریحی خواهد بود.

کارت ورود به جلسه داوطلبان 20/11/89 در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی توزیع می‌شود و در روز پنجشنبه 21 بهمن 89، آزمون پذیرش دوره دکتری در محل پژوهشگاه برگزار خواهد شد.