به گزارش سرویس دانشگاه برنا، مهدی سلامی کلجاهی دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکتری تخصصی در سال جاری است، عضو بنیاد ملی نخبگان (حایز جایزه‌های ویژه بنیاد ملی نخبگان برای سطوح برتر)؛ داور نشریات معتبر بین‌المللی پلیمر مانند Journal of Applied Polymer Science و دانشجوی ممتاز و دو رشته‌ای مهندسی پلیمر و مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.
 
وی مجری و همکار پروژه‌هایی تحت عنوان، تهیه نانوکامپوزیت‌های استایرن و متیل‌متاکریلات در حضور نانوذرات CNT و SiO2 تهیه نانوکامپوزیت پلی‌استایرن به روش پلیمریزاسیون درجا و با استفاده از روش ATRP، سنتز پلی‌بوتیل‌آکریلات با روش ATRP و تأثیر عوامل مختلف بر روی فیلتراسیون رنگ در سالن رنگ ایران خودرو بوده است.

سلامی تاکنون موفق به چاپ 2 کتاب با عنوان «مقدمه‌ای بر کاتالیزورهای زیگلر- ناتا و  پلیمریزاسیون‌های کنترل‌شده/ زنده،» شده است.

دانشجوی نمونه دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکنون سه اختراع در زمینه پلیمرها به ثبت رسانده است.

دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی پلیمر تدریس درس‌هایی چون انتقال حرارت، درس اصول مهندسی پلیمریزاسیون و برگزاری دوره اصول مهندسی پلیمریزاسیون در چند شرکت پتروشیمی را بر عهده داشته است.
 
وی دانشجوی ممتاز در سه مقطع، دکترا با معدل 58 / 19 (عنوان پروژه: بررسی مکانیسم پلیمریزاسیون RAFT در حضور ذرات نانو)؛ کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر معدل 95/17، (عنوان پروژه: شبیه‌سازی پلیمریزاسیون دوغابی اتیلن با استفاده از کاتالیزورهای زیگلر- ناتا به روش مونت‌کارلو)؛ کارشناسی مهندسی شیمی- پتروشیمی، معدل 84/16 و کارشناسی مهندسی پلیمر، معدل 38/17) است.