به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا، در دومین روز از هفته هوای پاک كه آموزش-هوای پاک نام گرفته، طرح ملی محیط یار، افتتاح می شود.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست و رییس ستاد برگزاری هفته هوای پاک با بیان این خبر افزود: در آیین آغازین این طرح كه برای نخستین بار در كشور، با همكاری وزارت آموزش و پرورش اجرا می شود، جمعی از مقامات بلند پایه كشوری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از وزرا حضور دارند.

دكتر محمد یزدی از اهداء لباس محیط یار به دانش آموزان در این آیین خبر داد و گفت: هدف برگزاری مراسم های نمادین هفته هوای پاک و محیط زیست، فرهنگسازی در سطوح گوناگون جامعه است، هم برای مردم و هم برای مسئولین و تصمیم گیران است. در حال حاضر بزرگترین مشكل ما به دلیل مشكلات فرهنگی در حوزه محیط زیست است.

وی با یادآوری شعار هفته هوای پاک كه «هوای پاک، بهینه سازی مصرف سوخت، هدفمندی یارانه ها» است، افزود: هدفمند كردن یارانه ها باعث می شود مردم و  اهالی صنایع در مصرف سوخت صرفه جویی كنند. این موضوع باعث کاهش آلودگی هوا می شود. متاسفانه در حال حاضر فناوری هایی که در مصارف خانگی و صنعتی یا خودرو ها استفاده می شود، مصرف سوخت بالایی دارند.

وی با تاكید بر لزوم بهره مندی و گسترش فرهنگ استفاده از انرژی های نو و دوستدار محیط زیست در همه بخش ها، گفت: باتوجه به سهمیه بندی سوخت و همچنین هدفمندی یارانه ها به زودی شاهد این خواهیم بود كه گلخانه ها و مراكز كشاورزی و حتی ساختمان های مسكونی سوخت خود را از راه انرژی خورشیدی تامین كنند. به عنوان نمونه استفاده از آبگرمكن های خورشیدی كاهش زیادی در سوخت مصرفی خواهد داشت.

وی با بیان این مطلب كه سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یك نهاد نظارتی و راهبردی بر پژوهش ها و تحقیقات انجام شده در این بخش نظارت دارد، گفت: این پژوهش ها در مراكز صنعتی و تحقیقاتی و همچنین دانشگاه ها در حال انجام است كه سازمان حفاظت محیط زیست نقش هدایت و جهت دهی به این پژوهش ها را عهده دار است.