به گزارش سرویس دانشگاه برنا، دبیرخانه همایش از عموم استادان و صاحبنظران حوزه و دانشگاه متخصصان رشته‌های مختلف علوم انسانی، تاریخ، زبان و ادبیات فارسی، علوم سیاسی، مدیریت، روان شناسی، جامعه شناسی، الهیات و معارف اسلامی در داخل و خارج کشور دعوت كرده است با نگارش مقالات پژوهشی در این همایش مشارکت كنند.

مفهوم شناسی اخلاق اجتماعی در سیره علوی، ضرورت‌ها و اهداف بازشناسی اخلاق اجتماعی حضرت امیر (ع) در جامعه امروز، مولفه‌های اخلاق اجتماعی در سیره علوی، اخلاق اجتماعی، آموزش و تربیت در سیره علوی اخلاق اجتماعی و نهاد خانواده در سیره علوی، اخلاق اجتماعی و بهداشت روانی در سیره علوی، اخلاق اجتماعی و آخرت اندیشی در سیره علوی، اخلاق اجتماعی، سیره علوی و جامعه مدرن، بازتاب اخلاق اجتماعی امیر(ع) در متون ادبی، اخلاق اجتماعی و خردورزی در سیره علوی از محورهای اصلی این همایش است.