به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا، اولین همایش بررسی ایمنی تشعشع در شبكه‌های تلفن همراه بهمن ماه برگزار می‌شود.

این همایش با هدف فرهنگ‌سازی درباره ایمن بودن تشعشعات موجود، اطلاع رسانی فعالیت‌های انجام شده نهادهای مسئول در خصوص تأمین ایمنی تشعشع و افزایش آگاهی مردم در مورد تأمین سلامت تشعشعی ناشی از شبكه‌های تلفن همراه از سوی انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران برگزار می‌شود.

براساس این گزارش، فناوری تلفن همراه، تأثیرات تشعشعات رادیویی برسلامتی انسان، تهیه استاندارد ملی تشعشع در شبكه‌های تلفن همراه از سوی سازمان انرژی اتمی، محیط زیست و تلفن همراه و نقش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تأمین امینی تشعشع در شبكه‌های تلفن همراه از موضوعاتی است كه در قالب مقاله در این همایش ارائه می‌شود.

اولین همایش بررسی امینی تشعشع در شبكه‌های تلفن همراه با شعار سلامت جامعه همراه با توسعه فناوری و رعایت استاندارد یازدهم بهمن ماه در مركز همایش‌های دانشگاه شهید بهشتی، سالن ابوریحان برگزار می‌شود.