به گزارش سرویس دانشگاه برنا به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، دومین نشست روسای دانشگاه‌های منتخب كمیته‌های آمایش آموزش عالی كه با حضور وزیرعلوم و برخی از معاونان وزارت علوم در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد .

این نشست با هدف تبیین و تشریح عملکرد دانشگاه‌های دولتی منتخب استانها در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد .

گزارش کارگروه استانی آمایش آموزش عالی در استان‌های سمنان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، قم، گلستان و فارس ارایه شد و مورد بحث قرار گرفت و بر سرعت بخشیدن اجرای طرح با هدف ابتنای توسعه آموزش عالی بر نیازهای استانی، ملی و متکی بر مزیت های نسبی مناطق مختلف کشور تاکید شد.

شرکت کنندگان دراین نشست بر توسعه هدفمند آموزش عالی مبتنی بر سند چشم انداز و رهنمود مقام معظم رهبری که مستلزم روزآمد شدن ، افزایش کارآمدی برای پاسخگویی به نیازهای استانی و ملی، التزام به ارزشهای اسلامی و فرهنگ ایرانی و گسترش برنامه های آموزش عالی فراملی است، تاکید کردند.

همچنین شرکت کنندگان از مسوولان دستگاه‌های اجرایی درخواست کردند که با همکاری و مشارکت داوطلبانه از یک سو و تبدیل خواسته‌ها و توقعات جاری به دستاوردهای بزرگ و بلند مدت از سوی دیگر، از اجرای طرح آمایش آموزش عالی حمایت کنند.

در همین باره حمایت برای شناساندن نیازها و امکانات بخش های مختلف برای تدوین دقیق طرح از یک سو و حمایت نهادهای قانونگذاری و سیاستگذاری برای فراهم آوردن بسترهای قانونی لازم برای اجرای طرح از سوی دیگر مورد تاکید قرار گرفت.

در بخش دیگری از این بیانیه شرکت کنندگان ترور ناجوانمردانه دانشمندان و دانشگاهیان کشور که با حمایت و هدایت کشورهای استکباری بویژه رژیم غاصب صهیونیستی انجام شده است را به شدت محکوم کردند و ضمن اعلام مراتب قدرشناسی خود، از دولت و دستگاههای ذیربط اطلاعاتی، امنیتی و قضایی تسریع در دستگیری و محاکمه عاملان این جنایات را خواستار شدند .

روسای دانشگاه های منتخب آمایش آموزش عالی استانی با تاکید بر تداوم و توسعه فعالیت های علمی دانشمندان و دانشگاهیان ایرانی به رغم تهدیدها و ترورها، افزایش هشیاری و تدابیر پیشگیرانه برای حفاظت بیشتر از سرمایه های اجتماعی و شخصیت های علمی و نخبگان کشور را ضروری دانستند.

درادامه این بیانیه بر حمایت همه جانبه مجلس شورای اسلامی و دولت از دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی و پژوهشی در جهت تقویت و پیشبرد فرایند رشد و بالندگی علمی و فناوری کشور تاکید کردند و اختصاص اعتبار لازم برای تقویت زیرساخت های مورد نیاز برای تحقق هدف های طرح آمایش آموزش عالی را خواستار شدند.

گفتنی است، طرح آمایش آموزش عالی یکی از مهمترین طرح های در دست اقدام وزارت علوم است که بررسی وضعیت موجود آموزش عالی و شناخت نیازهای مناطق مختلف کشور را به منظور توسعه هدفمند آموزش عالی پیگیری می کند.