به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا به نقل از شینهوا، گزارشی از برداشت زعفران در کشمیر هندوستان به تصویر کشده شد.