به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا، تولید وبهره برداری از دو رادیو داروی جدید، در درمان سرطان های بدخیم، برای اولین باردركشور به انجام رسید.

دفتر پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای از بهره برداری رادیوداروی لوتیسم كه از جدیدترین رادیو داروهای درمان دردهای سرطان استخوان است، با تلاش پژوهشگران پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران، خبرداد.

براساس این گزارش، تجمع بالای این رادیو دارو در استخوان امكان به كارگیری آن را در درمان متاستازهای استخوانی فراهم می كند.

دفتر پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای درخصوص رادیو داروی دیگر گفته است: ید131-كلروتوكسین رادیوداروی دیگری است كه جهت تهیه آن از سم نوعی عقرب استفاده شده واین رادیو دارو با اتصال به سلول های تومور مغزی به صورت اختصاصی باعث از بین بردن آنها می شود. 

این رادیو دارو در معدود كشورهای جهان در حال تحقیق وبررسی است و یا به طور محدود تولید ومورد استفاده قرار گرفته است.

پژوهشگران پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای سازمان انرژی اتمی كشور در راستای گسترش كاربردهای فناوری هسته ای در علوم پزشكی، محصولات متعدد رادیودارویی را در سالیان اخیر جهت تشخیص ودرمان انواع بیماری ها به جامعه پزشكی عرضه كرده است.