محمد حسین مجلس آرا مدیرکل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس دانشگاه برنا از ارزیابی دوباره دانشگاه‌های هندوستان خبر داد و گفت: اکنون اداره امور دانش آموختگان وزارت علوم در حال بررسی دوباره تمام دانشگاه‌های هندوستان است و به زودی لیست دانشگاه‌های معتبر هندوستان اعلام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تجمع دانشجویان ایرانی در برخی از مناطق هندوستان بیش از دیگر مناطق آن است، تصریح کرد: در نظر داریم شرایطی فراهم کنیم تا دانشجویان را به سمت دانشگاه‌هایی هدایت کنیم که از نظر علمی در سطح مطلوبی قرار دارند.

مدیرکل امور دانش آموختگان وزارت علوم افزود: با توجه به آیین‌نامه انتقال دانشجویان خارج از کشور به داخل بنا داریم شرایطی را ایجاد کنیم تا دانشجویان دانشگاه‌هایی که از نظر علمی در سطح خوبی قرار ندارند به دانشگاه‌های داخل کشور منتقل شوند.