به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه برنا، توزیع كارت ورود به جلسه آزمون زبان تخصصی از امروز، دوشنبه 27 دی آغاز و تا 29 دی ادامه دارد.

داوطلبان می‌توانند از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir کارت ورود به آزمون خود را دریافت کنند.

 همراه داشتن اصل کارت ملی یا شناسنامه، اصل فیش بانکی و کارت ورود به جلسه، برای ورود به جلسه و شرکت در آزمون الزامی است. 

 آزمون زبان تخصصی وزارت بهداشت، اول بهمن‌ماه فقط در نوبت صبح با حضور یک هزار و 100 داوطلب برگزار خواهد شد.