به گزارش سرویس دانشگاه برنا به نقل از باشگاه پژوهشگران دانشجو، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ نامعتبر در کشورهای عربی در جدیدترین به‌روز رسانی وزارت علوم، معرفی شدند که مدارک این دانشگاه‌ها فاقد ارزش می‌باشد. 

بر اساس آخرین به‌روز رسانی اداره کل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم دانشگاه Canadian University of Dubai (امارات متحده عربی) چنانچه دانشجو  ورودی بعد از ژانویه 2010 میلادی شروع به تحصیل کند، مدرک او بی‌اعتبار خواهد بود.
 
همچنین مدارک دانشگاه‌های Gulf University (بحرین)، kurdistan University (عراق)، Southern New Hampshire University نیز از سوی وزارت علوم ارزشیابی نمی‌شود و فاقد اعتبار اعلام شده‌اند.

تمام مدارک صادره از دانشگاه‌های نامعتبر عربی که فهرست آن‌ها اعلام شدغیرقابل بررسی و ارزشیابی در ایران است.