به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره)، مجید امامی درباره تاثیر فعالیت‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) در زمینه اشتغالزایی افزود: امروزه در کشور ما بحث از توسعه و یافتن راه‌هایی مناسب و بهینه با توجه به ویژگی‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی جامعه در شرایطی که جامعه جهانی به سرعت به سمت پیشرفت روزافزون و نوآوری‌ها حرکت می‌کند، از ضروری ترین نیازهاست.

وی ادامه داد: نیازی که بدون توجه همه جانبه و تلاش‌های پیگیر و مستمر برای ایجاد تحولاتی عمیق، واقع بینانه و متناسب با ویژگی‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی شرایط کنونی امکان دستیابی به آن ناممکن خواهد بود.

جامعه شناس تصریح کرد: مهمترین مسئله در بحث توسعه در جهان امروز، توسعه‌ای است که در تمامی ابعاد زندگی انسان‌ها و در تمامی مناطق جامعه رخ می‌دهد، توسعه‌ای که در آن تمامی سیاست گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات جهت بهبود شرایط زندگی، رفاه و اندیشه انسان صورت گیرد.

وی اضافه کرد: توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی،کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است.توسعه در اصل باید نشان دهد، مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته‌های افراد و گروه‌های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است، سوق می‌یابد.
 
امامی خاطر نشان کرد: اشتغالزایی در کمیته امداد توانسته به کاهش فقر، بیکاری، بیماری و کاهش نابرابری‌ها برسد و به اعتقاد من توسعه در معنای جامع آن، مشتمل بر فرآیند پیچیده‌ای که رشد کمی و کیفی تولیدات و خدمات و تحول کیفیت زندگی، بافت اجتماعی جامعه، تعدیل درآمد و زدودن فقر و محرومیت و بیکاری و تامین رفاه همگانی را در جامعه در برمی‌گیرد.