به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، عبدالعلی تاجی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اظهار داشت: برخی استان‌ها برای تعدادی از سهمیه استخدامی خود نشر آگهی کرده و آزمون برگزار کرده بودند که نتایج آن تاکنون اعلام نشده بایدحداکثر تا پایان هفته جاری نتایج اعلام شود و برای مابقی سهمیه خود بلافاصله نشر آگهی کرده و آزمون برگزار کنند.

 معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری افزود: استان‌ها ملزم شدند نتایج آزمون استخدامی را تا پایان هفته جاری اعلام کنند.

وی در ادامه در ارتباط تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی خاطر نشان کرد: از این پس دستگاه‌های ملی و استانی می‌توانند بدون سوال از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری نسبت به تبدیل وضع کارکنان پیمانی خود که حداقل 3 سال در مشاغل حاکمیتی سابقه کار دارند، اقدام کنند.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری افزود: قبل از این دستگاه‌ها باید بر اساس تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه برای تبدیل وضع نیروهای پیمانی خود که حداقل 3 سال سابقه کار مشاغل حاکمیتی دارند از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری کسب تکلیف می‌کرد که این اختیارات به خود دستگاه‌ها واگذار شده تا در این مورد تصمیم گیری کنند.