به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای ماده (21) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه-مصوب1380- آیین نامه نظام صلاحیت حرفه‌ای را تصویب کرد.
 
بر اساس این آیین نامه، اهداف و مأموریت‎های نظام صلاحیت حرفه‌ای شامل؛ ایجاد بستر مناسب برای گسترش و ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای و ارزیابی توانمندی‌های سرمایه‌ای انسانی جهت پیشرفت مستمر در سطوح مختلف صلاحیت حرفه‌ای برای کسب شایستگی احراز شغل، رسمیت بخشی به انواع صلاحیت‌های حرفه‌ای در سطوح ملی و بین المللی و همچنین، استاندارد سازی فرآیند‌های مرتبط با ارزیابی گواهی نامه‌های آموزشی، مدارک تحصیلی و تجربیات مستند جهت احراز صلاحیت حرفه‌ای و نیز، انطباق و تعیین ارتباط منطقی بین سطوح مختلف آموزش نظری و مهارتی و سطوح مختلف صلاحیت حرفه‌ای و همچنین، تعیین معیارها و شاخص‌های بهبود کیفیت در سطوح مختلف صلاحیت حرفه‌ای است.

بر این اساس، استانداردها و معیارهای سطوح صلاحیت حرفه‌ای بر اساس نظام طبقه بندی مشاغل کشور توسط سازمان ملی و مهارت و فناوری حداکثر ظرف شش ماه تدوین و ابلاغ می‌شود.

همچنین، صلاحیت‌های حرفه‌ای متناسب با «دانش، مهارت و نگرش» مورد نیاز هر یک از حرفه‍‌های بخش‌های صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ، حداکثر مشتمل بر (10) سطح (5سطح پایه، 4 سطح عالی و 1 سطح خبرگان خاص) طبقه بندی می‌شود.

بر این اساس، استانداردهای سنجش صلاحیت حرفه‌ای بر مبنای استانداردهای سطوح صلاحیت حرفه‌ای توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و پس از تصویب شورا ابلاغ خواهد شد.

همچنین، سنجش صلاحیت حرفه‌ای افراد مطابق استاندارد سنجش صلاحیت حرفه‌ای هر یک از سطوح صلاحیت بر اساس سوابق تحصیلی، سوابق تجربی مستند و معتبر، آزمون‌های علمی و عملی به صورت کتبی یا شفاهی و میزان تأثیر گذاری آن‌ها مبتنی بر آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که برای هریک از حرفه‌ها توسط سازمان ملی مهارت و فناوری با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب شورا می‌رسد انجام خواهد شد.

بر این اساس، گواهینامه‌های صلاحیت حرفه‌ای بر مبنای سطح صلاحیت کسب شده توسط سازمان ملی مهارت صادر می‌شود.

همچنین، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی و بخش‌های تعاونی و خصوصی موظفند جهت جذب نیروی انسانی مورد نیاز خود از نیروهایی که گواهینامه‌های صلاحیت حرفه‌ای مرتبط را کسب کرده‌اند استفاده کنند.

بر اساس این مصوبه، پیمانکاران و شرکت های داخلی و بین المللی جهت فعالیت در پروژه‌های جمهوری اسلامی ایران باید گواهینامه‌های سطوح صلاحیت نیروی کار خود را به تأیید سازمان‌های مهارت و فناوری برسانند.

همچنین، سازمان ملی مهارت و فناوری به‌منظور ارزیابی و سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای، ساز و کارهای لازم را به گونه‌ای طراحی کند که آزمون‌های سنجش صلاحیت را به‌صورت منطقه‌ای یا ملی از طریق مراکز مجری سنجش صلاحیت در دستگاه‌های اجرایی فراهم کند.

بر اساس این مصوبه، مراکز مجری سنجش صلاحیت حرفه‌ای در دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی متناسب با مخاطبان و گروه‌های هدف با کسب مجوز از سازمان ملی مهارت و فناوری مسوولیت سنجش صلاحیت حرفه‌ای افراد جهت احراز مشاغل مرتبط با دستگاه را دارند. این مراکز جهت برگزاری آزمون‌ها با هماهنگی‌های لازم از امکانات واحدهای صنعتی و فضاهای مراکز آموزشی دستگاه مربوط استفاده می‌کنند.

همچنین، منابع درآمدی نظام صلاحیت حرفه‌ای از محل دریافت برگزاری بخش صلاحیت حرفه‌ای و شهریه دوره‌های تحصیلی، هدایا و کمک‌ها و موقوفات اشخاص حقیقی و حقوقی، عواید حاصل از فروش اموال و حق دانش فنی، سهم دستگاه‌های اجرایی در آموزش و پژوهش و همچنین تسهیلات اعتباری تأمین می‌شود و بر اساس مصوبات هیات امنای سازمان ملی مهارت و فناوری و در چارچوب آیین نامه‌های مالی و معاملاتی مربوط و قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه قابل هزینه است.