به گزارش سرویس اجتماعی برنا، وحید نوروزی مشاور زیست محیطی معاون شهردار تهران افزود: در این میان خودروهای آلاینده و غیر استاندارد متهم ردیف اول، سوخت‌های بی‌کیفیت و بدون استاندارد متهم ردیف دوم و صنایع آلوده کننده و مخرب متهم ردیف سوم آلودگی هوا محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به این که نزدیک به یک سال از ابلاغ برنامه جامع کاهش آلودگی هوا در اسفند ماه سال گذشته می‌گذرد، اظهار کرد: مناسبت روز هوای پاک فرصت مناسبی است تا مسوولان محیط زیست گزارش وضعیت زیست محیطی کشور و عملکرد یک ساله خود را به صورت کمی و با عدد و رقم بیان کنند.

مشاور معاون شهردار تهران در امور محیط زیست در پایان خاطرنشان کرد: نقش صنعت که معمولا پشت خودرو سنگر می‌گیرد در آلودگی هوا بسیار مهم بوده و همپای خودرو و سوخت است.