به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، این روزها ریختن ساختمان بر اثر گودبرداری‌های غیر اصولی و از دست رفتن جان عده‌ای بر اثر نشست زمین به خبر تکراری رسانه‌ها تبدیل شده است. حلقه مفقود شده در این میان نیز مانند همیشه «جناب مقصر» است، مقصری که با فعالیت های عمرانی شهرداری و کندن تونل های مترو کاری ندارد و همیشه پای یک لوله ترکیده آب در میان است!

روز گذشته بازهم در خیابان مولوی زمین درست جایی که خط 3 متروی تهران در حال عبور است و ده‌ها نفر چند متری از سطح خیابان در حال کار هستند نشست. اتفاقی که یک کشته برجای گذاشت و در حالی که بسیاری مترو و مدیران شهری را عامل اصلی می دانستند، طی نامه‌ای تقصیرها به گردن لوله‌‌های پوشیده شهر انداخته شد!

نشت آب در کنار فعالیت عمرانی حادثه آفرین است
محمد غفوری کارشناس علوم زمینی بر این باور است که در پدیده نشست، زمین به طور آنی یا به تدریجی افت کرده و به سازه‌های سطح آسیب می‌رساند. به گفته وی نشست زمین در حالی حاضر پدیده عجیبی نیست و به دلیل برداشت از آب‌های زیرزمینی رخ میدهد. البته این امر به طور کلی در مورد تهران صادق نیست.

وی ادامه می‌دهد: در بسیاری از استان‌های کشور مانند کرمان، یزد، خراسان، همدان و سیستان نشست زمین در اثر افت سطح آب‌های زیرزمینی گزارش شده است اما تهران که زمینی خشک دارد به نظر می‌رسد فعالیت‌های عمرانی یا براساس گزارش‌های واصل شده پوسیدگی سیستم فاضلاب و نشست آب به لایه‌های زمین این اتفاق را رقم می‌زند.

این کارشناس زمین اشاره می‌کند: البته در این مورد باید این مطلب را نیز در نظر داشت که نشست آب در لوله‌های آب باید مدت بسیار زیادی و در حجم بالایی باشد تا بتواند باعث نشست زمین شود، به نظر می‌رسد حتی در صورت نشست آب‌، فعالیت عمرانی در لایه‌های زیرین زمین به وقع این حوادث کمک می‌کند.

روش‌های جلوگیری از فاجعه
به هر حال مقصر هر کسی باشد وقوع این اتفاق نه تنها جان مردم را به خطر می‌اندازد و هزینه‌های زیادی را به مدیران تحمیل می‌کند، ترمیم مکان آسیب دیده که این بار در یکی از شاه‌ راه‌های شهر قرار دارد اتلاف وقت، افزایش ترافیک و سردرگمی بیشتر مردم در روزهای پایانی سال را به همراه دارد. علیرضا آشوری مدیر مطالعات كاهش آب شركت آب و فاضلاب در این باره می‌گوید: بخش مهمی از معضلات بهره برداری شركت‌های آب و فاضلاب، نشست لایه‌های زیر و روسازی كانال‌های لوله گذاری شده، حوادث و هزینه‌های ناشی از آن است. در بررسی تمام مراحل حفاری، خاكریزی و ترمیم آسفالت پروژه‌های اجرایی و تطبیق آن‌ها با استانداردهای مكانیک خاک و روسازی مشخص شد که كاهش حجم خاک یا نشست لایه های مسیرهای لوله گذاری به دو دلیل نشست لایه‌های خاک روی لوله و آسفالت ناشی از وزن وسایل نقلیه عبوری و نشست لایه‌های خاک روی لوله و آسفالت به‌دلیل نفوذ بران و نشتی شبكه‌های توزیع آب و جمع آوری فاضلاب صورت می‌گیرد.
 
به گفته وی حل شدن این مشکل نیز راه حل بسیاری ساده‌ای دارد و بخشی از آن به فعالیت‌های عمرانی مدیران شهری مربوط می‌شود. در یکی از این روش‌ها کافی است خاک مورد اسفاده در بستر قسمت‌های لوله گذاری شده کوبیده شده و بستر روسازی نیز با تراکم 85درصد آسفالت شود.

وی می گوید: اگر به جای ارزان تمام شدن پروژه‌های عمرانی کمی به مقاوم سازی و استفاده از مواد بهتر فکر کنیم از دوباره کار، افزایش هزینه و به خطر افتادن جان مردم به شدت کم می‌شود.