به گزارش سرویس اجتماعی برنا، معاونت برنامه ریزی استانداری تهران اعلام کرد: استان تهران با سپرده گذاری مبلغ بیش از ۱۴۷۳هزار میلیارد ریال در بانک‌های دولتی تا پایان خرداد ماه امسال، سهمی معادل ۵۰ درصد از کل سپرده‌های کشور را به خود اختصاص داده و رتبه اول در میان استان‌های کشور را برای خود رقم زده است.

براساس این گزارش، نسبت مبلغ سپرده‌ها به تعداد شعب در استان تهران 565 و نیم میلیارد ریال و در کشور 179میلیارد ریال است و بیانگر این موضوع است که هر شعبه بانک دولتی استان به طور متوسط ۳ برابر شعبه مشابه در کشور، سپرده جذب کرده است.

همچنین بانک‌های دولتی استان تهران در خرداد ماه امسال با پرداخت بیش از ۱۳۹۰هزار میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان سهمی معادل 48 درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌های دولتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند که این نشان می‌دهد استان تهران در مقایسه با سهم خود ار سپرده‌های کشور (۵۰درصد) از تسهیلات کمتری برخوردار بوده است.

بر اساس این آمار، بانک‌های تجاری، ۸۶ درصد کل بانک‌های دولتی استان را تشکیل می‌دهند. این بانک‌ها در استان با 2240 شعبه و 39371 نفر پرسنل، رتبه اول را به ترتیب با سهم‌های ۱۷و 28 درصد از کل کشور دارا هستند.

بانک‌های تجاری همچنین83.3 درصد و حدود 67 درصد از کل سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی استان را از آن خود ساخته‌اند.

گفتنی است؛ ۱۴درصد از کل بانک‌های دولتی استان، بانک‌های تخصصی هستند که با ۳۶۵ شعبه و 7649 نفر پرسنل، در رتبه اول کشور قرار می‌گیرند و تعداد دستگاه‌های خود‌پرداز نیز در استان تهران 4320 دستگاه است که ۱۸درصد از کل این دستگاه‌ها در کشور را تشکیل می‌دهد.