علی اکبر خبازها رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی برنا گفت: پرداخت خسارت‌ از بیمه تکمیلی دی به بازنشستگان آغاز شده، اما با توجه به تعلل زیاد بیمه گذار و انباشته شدن پرداختی‌ها مردم ناراضی هستند، همچنین این پرداخت‌ها سرعت کافی را ندارد.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با بیان این‌که متاسفانه بیمه گذار به تعهد خود عمل نکرده است، گفت: ما چندین نامه به شرکت بیمه مربوطه داده‌ایم که اگر تا یک هفته آینده تکلیف خود را در مورد پرداخت خسارت به مردم روشن نکند، موضوع را به مقامات بالاتر ارجاع داده تا اقدامات قانونی صورت پذیرد.

خبازها با اشاره به این‌ مطلب که مهلت قرارداد با بیمه تکمیلی دی تا مهرماه است، گفت: با پایان یافتن این قرارداد، با شرکت بیمه گذاری که سرویس بهتری ارائه بدهد قرارداد می‌بندیم.

وی درباره مشکل بعضی از بیمارستان‌ها با بیمه دی گفت: با توجه به بستانکار بودن این بیمارستان‌ها، متاسفانه این بیمارستان‌ها از پذیرش بیماران ما خودداری می‌کنند.