به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان در جلسه علنی بعداز ظهر روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی پیشنهادات الحاقی نمایندگان به لایحه بودجه سال 92، بودجه کمیته امداد امام خمینی را پنج درصد افزایش دادند.

به موجب این مصوبه مجلس، به منظور تامین هزینه‌های اجرایی طرح‌های خوداشتغالی کمیته امداد امام خمینی و نظارت بر پایداری طرح‌های مذکور معادل پنج درصد تسهیلات تخصیصی به سرجمع ردیف بودجه کمیته امداد امام خمینی اضافه شود.
 
الزام دولت به پرداخت یارانه سوخت به شرکت‌های تولیدی سیستم برق خورشیدی
همچنین در جریان رسیدگی به این پیشنهاد که از سوی کمیسیون کشاورزی مطرح شد دولت موظف شد در ازای برقی کردن چاه‌های کشاورزی با منابع انرژی نوین (از جمله انرژی خورشیدی) به جای استفاده از سوخت‌های فسیلی (نفت و گاز) مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکت‌های تولیدی سیستم برق من‌جمله خورشیدی پرداخت کند و چاه‌های تجهیز شده مربوطه را به کشاورزان تحویل دهد.

بر اساس این گزارش، این پیشنهاد که از سوی کمیسیون کشاورزی مطرح شد با 146 رای موافق به تصویب رسید.