بهمن کشاورز، حقوق‌دان و رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی برنا در پاسخ به این سؤال که در محاسبه آرای کاندیداها آیا رأی‌های باطل هم باید به حساب بیاید یا خیر و به عبارت دیگر آیا درصدهایی که می‌تواند باعث انتخاب یک فرد در مرحله اول باشد و یا انتخابات را به دور دوم بکشاند، در مجموع آرا محاسبه می‌شود یا بدون آن‌ها، گفت: هرچند پاسخ روشن است؛ صرفاً ازباب تأکید می‌توان گفت بر امر باطل اثری مترتب نیست.

وی ادامه داد: وقتی که می‌گوییم چیزی باطل است؛ به این معناست که گویی از اول وجود نداشته است.

رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران خاطرنشان کرد: بنابراین، گمان نمی‌رود درمورد اینکه درصدها بدون احتساب آرای باطله باید محاسبه شود تردیدی وجود ندارد.