به گزارش سرویس اجتماعی برنا، معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد به مناسبت روز خبرنگار بیانیه‌ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است.


بسم الله الرحمن الرحیم

خبرنگاران، هواداران دانایی و روشنگری‌اند؛ همانان که خداوند بر قلم ایشان سوگند خورده است؛ خداوندی که جز به پدیده‌های با عظمت سوگند نمی‌خورد. همانان‌اند که حقیقت را بازتاب می‌دهند و بذر خوبی‌ها را می پراکنند و از این حیث ، رسالتی پیامبروار دارند؛ همانان که در روزگاری نه چندان دور، بیرق بیداری و آگاهی بر دوش افکندند و در نگارش خبر از خون خویش مایه گذاشتند.

خبرنگاری، حرفه و شغل نیست؛ فراتر از آن نوعی «رسالت» و گونه‌ای هدایت و مدیریت خواست‌ها و نیازهای جامعه است. برترین بندگان خدا، پیام‌آوران او بوده‌اند. همانان که از پس سال‌ها تزکیه و تقوا و مرارت و مجاهدت به افتخار خبررسانی نایل آمدند و کسوت نبوت درپوشیدند. خبرنگار، بیرق چنین رسالتی را بر دوش دارد.

رفعت جایگاه خبرنگار از منظر فرهنگ اسلامی آنگاه به راستی تحقق می‌یابد که به اخلاق و منشِ پیام‌آوری آراسته باشد. در این صورت است که بالاترین شأن و جایگاه از آن خبرنگار خواهد بود.

امروز و از پس قرن طوفان‌زده گذشته، رسانه‌های بومی و منبعث از فرهنگ و تمدن‌های اصیل در جای جای جهان در حال رشد و رویشند. رسانه‌هایی که در روزگاری نه چندان دور در شرایط تقلید از جوامع غربی‌زاده شدند،‌ امروز به برکت بیداری ملت‌ها روی در مسیر خودباوری و هویت‌یابی دارند و فراتر از آن به الگوها و روش‌هایی نو برای گفتگو با مخاطبان بومی می‌اندیشند.

در چنین شرایطی چشم انداز رسانه‌های کشور، حرکت به سوی تهذیب و تعالی رسانه‌ای متناسب با ارزش‌های الهی است؛ افقی که جز با قلم توانای خبرنگاران متعهد و حق جو ترسیم نخواهد شد. اگر امروز از مسئولیت رسانه‌ای سخن می‌گوییم، جلوه‌گاه آن قلم خبرنگاران و تعهد خبری آنهاست و اگر به تهذیب رسانه‌ای و گسترش چتر فرهنگ بر صفحات مطبوعات و خبرگزاری‌ها امید می‌بندیم، عنصر اصلی و بنیادین آن، قلم خبرنگاران است.

قلم خبرنگار، وجدان بیدار جامعه‌ای است که علاوه بر هویت ملی با آرمان‌هایی فراتر از خاک و خون پیوند دارد. تقارن شمیم عید رمضان را با روز خبرنگار که روز «اِنباء» و پیام‌رسانی است؛ با این امید گرامی می‌داریم که قلم خبرنگاران کشورمان همواره در مسیر حق جویی، شایستة سوگند خداوند و امانت اعتماد ملت باقی بماند.