به گزارش سرویس اجتماعی برنا، هجدهمین جلسه شورای راهبردی آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال كشور با حضور معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی این سازمان و جمعی از اساتید حوزه جمعیت‌شناسی تاریخی برگزار شد.

سیروس سعدوندیان پژوهشگر موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران در این جلسه گزارشی از وضعیت گردآوری اسناد، سوابق تاریخی تولید آمارهای جمعیتی در ایران باستان، تاریخ معاصر، مسائل و همچنین مشكلات موجود در این زمینه بخصوص ترجمه متون از خط سیاق كه مورد توجه محققین فعال در این حوزه است، ارائه داد.

وی با تاكید بر اهمیت موضوع شناختن و شمارش آدمیان در اعصار مختلف، قدیمی‌ترین اثر باستانی ایران در این زمینه را در كتیبه بیستون و مهمترین دوره تاریخ معاصر در زمینه تولید آمارهای جمعیتی را دوره ناصری دانست.

سعدوندیان، گردآوری و ذخیره‌سازی اسناد و سوابق تاریخی موجود برای استفاده محققان را در سازمان ثبت احوال كشور و در دانشكده‌های مرتبط دارای اهمیت بسیار عنوان كرد.

در پایان این جلسه مقرر شد نسبت به امكان‌سنجی اجرای پروژه‌ای ملی در زمینه جمعیت ‌شناسی تاریخی با همكاری سازمان ثبت احوال كشور و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این حوزه اقدام شود.