محسن پیرهادی عضو شورای‌ شهرتهران در پاسخ به سوال خبرنگار اجتماعی برنا در خصوص کشف استعدادهای برتر و جوانان نخبه در فرهنگسراها، اظهار کرد: قطعاً مجموعه سازمان فرهنگی، هنری شهرداری و معاونت اجتماعی-فرهنگی شهرداری برنامه هایی در این خصوص دارند، و برنامه های شورا جنبه عمومی دارد و متناسب با ذائقه اکثر آحاد جامعه است.

وی ادامه داد: معاونت اجتماعی-فرهنگی شهرداری و سازمان فرهنگی و هنری در راستای برنامه‌های خودشان در فرهنگسراها، کانون‌های نخبگان را به صورت حرفه ای دنبال می‌کنند و استعدادها در این کانون‌ها کشف می‌شود.
 
عضو شورای‌شهر تهران با اشاره به مجموعه کانون‌های تخصصی فرهنگسراها بیان کرد: این کانون‌های تخصصی که مثلاً در زمینه فیلم، رشته‌های ورزشی، صنایع دستی و... شکل گرفته اند پی گیر استعدادیابی جوانان نخبه هستند.