محمدباقر نبوی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان این مطلب اظهارداشت: اواخر هفته گذشته شکستگی در خط انتقال نفت در استان بوشهر در زیر زمین رخ داد که اطراف بندر دیلم را تحت تاثیر قرار داد.

وی افزود: این شکستگی موجب شد حجم عظیمی از نفت در حدود 15 ساعت از لوله 48 اینچی در سطح زمین پخش شده و به دلیل اینکه حاشیه سواحل تخت و بدون مانع است در ساحل گسترش یافته و در نهایت به دریا نفوذ کرده است.

معاون محیط زیست دریایی با بیان این مطلب که وزارت نفت و سازمان بنادر مسوولان مهار لکه نفتی هستند، افزود: بلافاصله بعد از رخ دادن این حادثه این 2 ارگان مسوول سعی کردند با ایجاد دیواره های خاکی در اطراف ساحل از نفوذ نفت به داخل دریا جلوگیری کنند، اما به دلیل بارندگی شدید، نفت در محدوده 20کیلومتر در 8کیلو متر در دریا گسترده شد.

نبوی خاطر نشان کرد: در روزهای گذشته به دلیل طوفان دریایی لکه نفتی به ساحل ماسه ای منطقه برگشته است که با این حال جمع آوری نفت از منطقه ماسه ای با سهولت صورت می گیرد.

وی افزود: بخشی از نفت در روزهای اول از طریق سیستم های مکنده برداشته شد اما بخش گسترده آن در سواحل دریا باقی ماند که طبیعتا آثار زیست محیطی آن به محض بهبود شرایط آب و هوایی بررسی شده و گزارش کارشناسی آن ارسال می شود.

معاون محیط زیست دریایی با اشاره به پاکسازی بخش عمده منطقه از نفت گفت: وزارت نفت به عنوان مسوول مهار این لکه نفتی از روز اول وارد عملیات شده است و در حال حاضر بخش زیادی از لکه نفتی را از محیط برداشت کرده اما به دلیل گستردگی این لکه نفتی همچنان عملیات در حال اجراست که در پایان آن میزان خسارت وارده معین خواهد شد.

نبوی در پایان درباره مرگ و میر آبزیان به واسطه این لکه نفتی تصریح کرد: به دلیل اینکه این لکه نفتی در ساحل دریا رخ داده است مرگ ومیر آبزیان بعید خواهد بود. بر این اساس در صورتیکه در آب های نزدیک به ساحل رخ می داد موجب تخریب موجودات در بستر می شد اما با این حال بعد از برداشت نهایی نفت از سطح دریا خسارات این حادثه گزارش می شود.