محمد هادی حیدرزاده مدیر کل محیط زیست استان تهران و سخنگوی کمیته هماهنگی و نظارت مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی برنا، از لغو طرح زوج و فرد از در منازل از امروز در پایتخت خبر داد.

مدیر کل محیط زیست استان تهران با اشاره به این مطلب که طرح سراسری زوج و فرد روز چهارشنبه در جلسه شورای عالی ترافیک بررسی خواهد شد، گفت: اگر این طرح به تصویب برسد در شش ماه دوم امسال طرح زوج و فرد از در منازل دائمی می‌شود.

وی با بیان اینکه اجرای طرح سراسری زوج و فرد به پیشنهاد کمیته اضطرار بوده است، گفت: تصمیمات این کمیته در شرایط هشدار و به منظور مقابله با آلودگی هوا در مقاطع زمانی مختلف به تصویب می‌رسد. به طور مثال؛ توقف فروش روزنامه آرم‌های طرح ترافیک و اجرای طرح زوج و فرد خودرو از درب منازل از جمله مصوبات این کمیته در روزهای اخیر بوده است.

مدیرکل محیط زیست استان تهران با تاکید بر اینکه اجرای طرح زوج و فرد از جمله تصمیمات مقطعی برای مقابله با آلودگی هواست، گفت: در نظر داریم بهبود کیفیت سوخت خودروها، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ارتقای خودروها را برای حل معضل آلودگی هوا به طور جدی دنبال کنیم.