به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، کتاب «جمعیت ایران افزایش یا کاهش» به همت معاونت برنامه ریزی و تدوین سیاست در شورای فرهنگی اجتماعی زنان به چاپ رسید.

در این کتاب که به سرپرستی اکرم حسینی مجرد در هفت فصل گردآوری و تدوین گردیده است؛ عناوینی چون:

- نمایی از چشم انداز جمعیت جهان

- چالش‌های جمعیتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

- کشورهای دارای بیشترین رشد منفی جمعیت در جهان

- بنیان جنگ جمعیتی در جهان

- بنگاه‌های صهیونیستی و طر‌ح‌های جنگ جمعیتی در جهان

- اتحاد جهانی برای عقیم کردن نسل‌ها در جهان

- اهرم‌های سیاسی امریکا برای کنترل جمیعت کشورهای اسلامی

- سازمان‌های جهانی بخشی از سازمان دفاعی و ارتش امریکا

- کاهش نرخ باروری و قدرت تجدید نسل

- بحران آینده، بحران پیری جمعیت ایران

- پنجره طلایی جمعیت در ایران تا دو دهه دیگر بسته خواهد شد

- برنامه‌های تنظیم خانواده در ایران؛ به چشم می خورد.

گرد آورنده در این کتاب سعی دارد با پرداختن به موضوعات فوق و دهها موضوع دیگر که به صورت مستند از منابع آماری داخلی و بین المللی همچون، صندوق جمعیت سازمان ملل، مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال و دیگر منابع معتبر با تحلیل‌های علمی از سوی جمعیت شناسان کشورمان تهیه گردیده است؛ پاسخگوی سؤالات اساسی در مورد جمعیت حال و پیش‌بینی‌های جمعیتی در آینده باشد.

چالش‌های جمعیتی آینده و مخاطرات پیش رو از جمله افزایش سالمندی در کشور و نگرانی‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی در حوزه‌های اقتصادی، روانشناسی، تربیتی، سیاسی و امنیتی از مهمترین مسائلی است که متن کتاب به آنها پرداخته شده است.

در فصل سوم این کتاب با عنوان "جنگ جمعیتی" به نقشه‌ها و اقدامات سازمان‌های جهانی برای از بین بردن جمعیت ایران در کشورهای موردنظرشان با جلوگیری از به دنیا آمدن نسل‌های آینده، با استناد به منابع و اطلاعات این سازمان ها اشاره شده است.

در بخشی از این کتاب پیش بینی‌های سازمان ملل از جمیت ایران آمده است:

"نتایج پیش‌بینی‌های اخیر سازمان ملل در سال 2010 در مورد تحولات حجم جمعیت ایران تا 100 سال آینده نشان می‌دهد که در صورت تحقق سناریوی حد پایین، جمعیت ایران تا سال 1430 به حدود 73 میلیون نفر با شاخص سالخوردگی 38.5، در سال 1445 به حدود 61 میلیون نفر با شاخص سالخوردگی 47.5درصد و تا سال 1480 به حدود 31 میلیون نفر با شاخص سالخوردگی 47.4درصد کاهش خواهد یافت. همچنین درصورت تحقق الگوی رشد متوسط جمعیت ایران تا سال 1445 به حدود 79 میلیون نفر با شاخص سالخوردگی 36.9 درصد، سپس تا سال 1480 به 62 میلیون نفر با شاخص سالخوردگی 47.5درصد کاهش خواهد یافت".