به گزارش سرویس اجتماعی برنا، نشست و کارگاه یک روزه آموزش محیط زیست در مدارس با همکاری ستاد محیط زیست و توسعه پایدار مرکز امور بین الملل مدارس خارج از کشور وزارت آموزش وپرورش و انجمن طبیعت مالزی در محل ستاد مدیریت بحران منطقه 7 برگزار شد .

در این نشست، نشان طلای برنامه بین المللی آموزشی ENO از سوی نماینده آسیایی این برنامه به محمد هادی حیدرزاده رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار و  یزدانی قائم مقام وزیر آموزش و نشان نقره برنامه بین المللی آموزشی ENO به هماهنگ کننده ملی طرح مدارس محیط زیستی، به دلیل اهتمام در اجرای آموزش محیط زیست در مدارس اهدا شد .همچنین از مدارس فعال در این حوزه از سوی بنیاد مذکور تقدیر به عمل آمد.

محمد هادی حیدرزاده رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار در این زمینه گفت: در این نشست عملکرد مدارس ایران در سطح ملی و بین المللی و رویکرد وزارت آموزش و پرورش در ارتقای دانش زیست محیطی و آگاهی دانش آموزان از طریق اجرای برنامه های آموزشی در سطح مدارس و همچنین عملکرد شهرداری طی 4 سال گذشته در حوزه آموزش کودک و نوجوان با اجرای طرح های همیاران محیط زیست شهری، معلم سبز، مدرسه سبز، جمع آوری پاکتهای شیر از سطح مدارس مناطق 22گانه و طرح بین المللی مدارس محیط زیستی و حضور در مجامع بین المللی مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در این نشست توسط هیات مالزیایی 70 نفر از مدیران مدارس و رابطین بین المللی مدارس شبکه یونسکو با مباحث مختلفی از جمله مبانی آموزش محیط زیست در مدارس، بازیهای کمک آموزشی محیط زیستی، پایش آب، بازیافت، اجرای شبکه مجازی آموزش محیط زیست در مدارس،‌ اجرای پروژه وسیع درختکاری با مشارکت مدارس و آموزش طبیعت آشنا شدند.

همچنین در این نشست قائم مقام وزیر و رئیس مرکز بین الملل وزارت آموزش وپرورش، مدیرکل آموزش ومشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران، نمایندگان انجمن طبیعت مالزی رئیس آسیایی برنامه آموزشی ENO ، مجری طرح همیاران محیط زیست شهری و بنیاد بین المللی FEE و مدیران و رابطین بین الملل 27 مدرسه عضوشبکه مدارس یونسکو در ایران حضور داشتند.