علی قیدانی در گفت‌و گو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان این مطلب اظهار داشت: قبل از اعزام زائر نیازی به حضور تیم پزشکی در کشور عربستان نیست. براین اساس یک روز قبل از اعزام گروه اول زائران به عربستان گروه پیش پرواز تیم پزشکی حج و زیارت به عربستان اعزام خواهند شد و درمانگاه در یک روز تجهیز و راه اندازی خواهد شد.

وی افزود:تاکنون سفارت عربستان ویزایی برای هیچ کس صادر نکرده است و مشخص نیست و خبر موثقی با توجه به مسائل منطقه به طور قطعی برای تعیین روز اعزام اعلام نشده است در حالی که اعزام نخستین گروه زائران امسال به عمره امروز 17 بهمن ماه بوده است اما تاکنون مشخص نیست که کشور عربستان چه خواهد کرد.

رییس واحد امور اعزام پزشکان به عمره در ادامه خاطر نشان کرد: در پیش پرواز 10 نفر از کادر پزشکی به مدینه اعزام می شوند این در حالی است که به طور ماهانه 100 نفر کادر پزشکی از پزشک، پرستار، دارویی، تکنسین اورژانس و نیروهای درمانی اعزام می شوند که به صورت ماهانه تعویض می شوند و گروه جدید اعزام خواهند شد.