به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، محمد حسن شفیعی ها مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین امروز در مراسم افتتاح دفتر خبرگزاری برنا و شبکه فعالین ازدواج در این استان قزوین اظهار داشت: در طول ماه گذشته توانستیم مجوز انتشار 2 روزنامه، همچنین تعدادی نشریه، ماهنامه و هفته نامه را اخذ کنیم در حال حاضر نیز شاهد افتتاح دفتر خبرگزاری برنا در این استان هستیم.

وی با تاکید بر این که گسترش دامنه فعالیت این خبرگزاری امری مبارک و درخور توجه است، ادامه داد: باید توجه داشت که این موضوع مسئولیت قشر جوان را افزایش می دهد بنابرانی باید تلاش کرد تا رسالت حرفه ای و اخلاقی را در این افراد نهادینه کرد.

شفیعی ها تصریح کرد: در حال حاضر آنچه که در حوزه رسانه باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد افزودن مضامین جدید به موارد سنتی و قدیمی منحصر به عرصه خبر است که در این رابطه می توان به گسترش فیلم و استفاده از توانایی رسانه در امر آموزش اشاره کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین اظهار داشت: درست است که در عرصه رسانه باید به سوی حرفه ای شدن گام برداریم اما در کنار این حرفه ای شدن ضرورت دارد تا به مسئله دیگری نیز پرداخت، این که در جامعه اسلامی دستورات دینی وجود دارد که خبرنگار باید خود را به معنای آن آراسته کند، زیرا اگر خبرنگاری با این معانی خود را آراسته نکند به طور قطع موفق نخواهد بود.

وی ادامه داد: برخی از رسانه ها و مطبوعات ما دچار بی اخلاقی هستند و تصور می کنند که کار رسانه ای انجام می دهند. به عنوان نمونه دلیلی ندارد که هر خبری رسانه ای شود. در بحث حاشیه نگاری ها اگر رسانه بخواهد با غرایض و هوا و هوس خبری را رسانه ای کند به طور یقین حساسیت رسانه ای خود را از دست خواهند داد. لذا از خانه مطبوعات درخواست می کنیم تا توجه بیشتری به مسائل اخلاقی در کار داشته باشند، به عبارتی همینطور که در عرصه خبر و خبر رسانی تلاش می شود تا به صورت حرفه ای کار شود در کنار این امربحث اخلاق حرفه ای نیز مورد توجه قرار گیرد.