به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، غلامرضا انصاری یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اظهار کرد:مطبوعات رکن چهارم دموکراسی هستند و خبرنگاران ناظران، بسترسازان و موتور متحرک در جامعه هستند، در حقیقت خبرنگاران به عنوان موتور محرک جامعه و با توجه به اینکه شغل آن‌ها جزو مشاغل سخت است باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد. 

وی با بیان این مطلب که اخیرا سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران را شهرداری تهران کاهش داده است، گفت: درخواست داریم این سهمیه همچون گذشته به خبرنگاران داده شود و از تعلق سهمیه آنان به غیر از خبرنگاران جلوگیری شود.