به گزارش سرویس اجتماعی برنا، این مطلب را ذبیح‌الله زارع دبیر اجرای اولین همایش مدیریت جهادی در حالی عنوان کرد که در اسفند ماه ۹۲ همایش ملی مدیریت جهادی به همت موسسه مدیران جوان پویا برگزار شد که بازتاب علمی و خبری گسترده‌ای را به همراه داشت.

این همایش که با استقبال قابل توجهی بالغ بر ۴۶۵ نفر از علما، اندیشمندان و صاحب‌نظران این حوزه و سران کشوری و لشگری روبرو بود در عرصه مدیریت جهادی جریان ساز شد و رویکرد نوینی در نمایش ماهیت وجودی الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت در عرصه مدیریت رقم زد.

در همین رابطه سید احمدرضا کلانتری سخنگوی همایش مدیریت جهادی گفت: به دبیرخانه دایمی این همایش تعداد ۱۶۴ عدد مقاله علمی ارائه شدکه از این بین تعداد ۴۲مقاله پذیرفته و قابل ارائه شده است. حضور سخنرانانی همچون ﺣﻀـﺮﺕ ﺁﻳﺖ ﺍﷲﻋﺎﻟﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ، ﺩﻛﺘﺮ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺁﺯﺍﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ و پروفسور الوانی پدر علم مدیریت ایران خود مهر تایید محکمی بر اعتبار همایش فوق بود.